2019-04-18 SX ABELLEIRA – Inscrición

Políticas de protección aos datos de carater personal: Os datos recabados mediante este formulario de inscrición serán utilizados exclusivamente polo Motuclube Ameixenda, co único cometido de que o evento se desenvolva nas condicións normáis estabrecidas. Fora deste obxectivo non serán cedidos nin utilizados en xeito algún para calquera outro evento nin interese alleo ao seu fin orixinal.