Debido ás actuáis circunstancias, derivadas do COVID-19, non procede de momento anticiparvos ningunha das datas fixadas para as probas do calendario para a tempada 2020, teremosvos informados das novidades que vaian porducindose ao respecto.

Calendario de probas SX 2020

  1.   Domingo 10-05-20, Ames, Motoclube Ameixenda
  2.   Domingo 14-06-20, Val do Dubra, Motoclube Rebordelos
  3.   Sábado 27-06-20, A Estrada,  Motoclube Estrada

Para os que estedes interesadosna tempada de endur que organiza a LGMC, compartimosvos esta información: